Filmer

Safesil Pro

Matilda berättar om Safesil Pro och beskriver hur produkten fungerar från inläggning till utfodring.

Safesil Challenge

Safesil Challenge är en produkt för extra svåra ensileringsförhållanden. Här berättar Matilda varför.

Safesil BIO

Matilda berättar om hur vårt nya EKO och KRAV-godkända ensileringsmedel Safesil Bio fungerar.

Förluster under ensileringen

Lyssna på Matilda när hon berättar om vilka förluster som sker under en ensileringsprocess.

Ensileringsförluster

Matilda beskriver hur man kan minska sina förluster under ensileringsprocessen och utfodringen.

Varför ska man använda ett ensileringsmedel?

Detta är en vanlig fråga vi får i fält och i filmklippet ger Matilda sitt svar.

Produktionslokalen i Falkenberg

Alla Safesils färdigblandade ensileringsmedel produceras i Salinitys fabrik i Falkenberg. Följ med på en rundvisning från råvarulager till bulkutlastning.