På Hamra gård (DeLaval) är djurhälsan alltid i fokus.

Med pendeltåget likväl som Tullingesjön i horisonten glider vi in genom en för dagen soldränkt allé. Vårt resmål, Hamra Gård i Tumba, är inte bara en av Sveriges mest kända gårdar, utan precis som vyn berättar, även ett av Sveriges absolut mest citynära lantbruk.

Johan Bjurevall, VD på Hamra gård

Det stadsnära läget gör att gården kan erbjuda en grön lunga och oas bara ett stenkast från höghus, stress och industri, samtidigt som det finns lite mer ovanliga och speciella utmaningar i sådant som att exempelvis hitta närliggande servicestationer för traktorer, maskiner och redskap.

Väl ur bilen tar Johan Bjurevall, VD på Hamra gård, emot. Där Johans kontor idag finns inrymt i en av de gamla arbetarbostäderna, alla vackert välbevarade och iklädda en charm som hämtade ur en Astrid Lindgren saga.

Johan tar oss med på en historielektion om gården, som grundades redan 1883 för att 1894 köpas av Gustav de Laval för att här kunna testa och utveckla ny apparatur till lantbruket. Genom åren har gården utvecklats och växt, för att idag sysselsätta 25 anställda och samtidigt vara hem åt 260 kor och sex traktorer. Något som gör att det, tack vare en god vilja att underhålla och bevara, går att vandra från stall till stall, från historia till framtid.

Under 1990-talet förvärvade familjen Rausing såväl Hamra gård som Alfalavall, där familjen sedan valt att renodla verksamheten och låtit gården bli en helt separat del i vad som idag är DeLaval. Något som innebär att gården ska vara bärig i sig självt, samtidigt som den höga ambitionen i teknologisk och produktionsmässig framkant ska bibehållas.

Idag omfattar Hamra gård en totalyta om 3000 hektar, varav cirka 2000 utgörs av skogsmark. Samtidigt arrenderas visst tillkommande hektar vilket gör att gården brukar över 1100 hektar inklusive beten.

Att, precis som i linje med Gustaf de Lavals ursprungliga ambition, sätta djurhälsan i fokus och därigenom hitta ett bärigt och välfungerande lantbruk är en viktig hörnsten för Johan Bjurevall. Ingenting verkar ske av en slump på Hamra gård, där det finns svar på tal om allt ifrån varför gården numera arbetar med fyra skördar istället för som tidigare tre, till hur man serverar den bästa råvarumixen av olika ensilage. I Hamras fall en bas av vall som toppas upp med majs.

De volymer som finns avseende ensilage är primärt 1100 ton TS gräs och 340 ton TS majs, förvarat och inkapslat i åtta olika plansilofack.

Några balar skymtas dessutom, men dessa utgör bara ett mindre komplement till bete och sinkor och sträcker sig antalsmässigt enbart till ett hundratal.

Johan berättar att man tagit fram en egen vallfröblandning, samt att man vad gäller ensilage behandlar hela den stora volym som landar in i någon av gårdens plansilos. Detta med Safesil Pro.

Tidigare användes även annan produkt berättar Johan. Men efter att ha använt Safesil Pro till majsen med gott resultat, så har man på Hamra därefter applicerat Safesil på såväl vall som majs.

Tron på framtiden är stark, där Hamra gård inom några år planerar för att ha byggt ytterligare VMS-stall för härbärgera den dubbla besättningen, totalt cirka 550 kor. En resa vi mer än gärna följer samt lyckönskar!

Vi tackar Johan för en mycket intressant rundvandring, samt lektion i såväl historia som framtid och hoppas på ett snart återseende.

Safesil Pro används i både gräs och majs.

I anslutning till gården ligger DeLavals anläggning.