Artiklar

Är smörsyra ett problem?

Ett ensilage med smörsyra är ett näringsfattigt ensilage och dessutom ökar risken för sporer i mjölken. Enkla medel kan minska antalet clostridia-bakterier som bildar både sporer och smörsyra i ensilaget.

Ensileringsmedel

Valet av ensileringsmedel.
Biologiskt, salt eller syra – vad är skillnaden?