Rundbal

Balat ensilage ställer speciella krav på val av ensileringsmedel

Den kraftiga förtorkningen hämmar tillväxten av oönskade bakterier, jäst och mögel men bristen på fukt minskar också mjölksyrabakteriernas tillväxt och därmed ensileringsprocessen.

En viss mängd torrsubstans går förlorad redan under lagringen men förlusten accelererar vid öppnandet. Luften sprids snabbt långt in i den torra grödan. Safesil skyddar både torrsubstansen och fodervärdet under lagring och utfodring.

Ett val som lönar sig

Vid handel med balar blir ensilagets kvalitet och bibehållen torrsubstans nyckeln till en god ekonomi. Med Safesil i balen skyddas näringen och torrsubstansen både under lagring och utfodring.

Safesil säkerställer också fodrets hygieniska kvalitet när förutsättningarna vid skörden inte varit optimala såsom jordkontamination, svårensilerade grödor eller bristande förtorkning.

Friskt och gott foder

Utfodringsstabiliteten med Safesil är svårslagen. Ett Safesil-behandlat ensilage skyddar mot skadliga bakterier, jäst och mögel som snabbt bryter ner torrsubstansen och energin i fodret.

Ett hygieniskt och kallt foder minskar dessutom risken för osmakliga restprodukter och ohälsosamma mykotoxiner. Safesil ger ett näringsrikt, friskt och gott ensilage som uppskattas av djuren.

  • Effektivt i ts-halter mellan 15-50%
  • Minskar torrsubstansförlusterna
  • Håller ensilaget kallt
  • Utmärkt hygien och stabilitet vid utfodring
  • Skonsam mot maskinerna