Praktiska tips

Tekniken är A och O vid ensilering. Vi har samlat ihop lite praktiska tips för att optimera ditt ensilage.

Planering

 • Räkna på åtgången och beställ det som behövs i form av ensileringsmedel och plast.
 • Planera skörden med maskinstationen.
 • Se över maskinerna så allt fungerar och reparera det som behövs.
 • Skölj slangar och munstycken på applikationsutrustningen för ensileringsmedlet. Små mängder syrarester gör att Safesil sätter igen utrustningen.
 • Plocka fram och skölj de containrar (IBC:er) som behövs för ensileringsmedlet.
 • Tvätta silon, traktorer och lastare för att minska risken för jord- och gödselrester i ensilaget.
 • Se över vallarna för att se om det finns skador från sork och vildsvin som kan ge jordinblandning.

Skörden

 • Att skörda vid rätt mognadsgrad är den enskilt viktigaste faktorn för fodrets smältbarhet och näringsinnehåll. En förvedad, övermogen gröda bryts ner betydligt sämre i vommen.
 • Grödan producerar socker genom fotosyntesen under dagens ljusa timmar. Sockerinnehållet är därför högst under eftermiddag och kväll vilket är bästa tid att slå grödan.
 • Använd flera munstycken vid applicering av ensileringsmedel och applicera så tidigt som möjligt, mellan inmatningen och acceleratorn, före hacken, för att få bästa spridning.
 • Testa doseringsutrustningen så den doserar rätt mängd ensileringsmedel alternativt kan lasset vägas för att se att förväntad mängd ensileringsmedel spridits i grönmassan.

Packning och plastning

 • Plasta sidorna hela vägen ner och en meter in i underkant.
 • Sprid grönmassan i tunna lager (< 20cm) och pressa genom att köra med låg hastighet, spår invid spår.
 • Låt den som packar silon bestämma inläggningshastigheten.
 • En optimal packning är 750kg gröda/m3 utan luftfickor och lokala tillväxtzoner.
 • Vid regn är det bättre att ta in grödan trots att inte rätt torrsubstans uppnåtts. Regnet sköljer bort viktiga näringsvärden och försämrar ensilagets kvalitet.
 • Täck alltid preliminärt vid längre uppehåll såsom större maskinhaveri eller några timmars sömn.
 • Flytta rundbalarna så de står skyddade från fåglar, gnagare och andra djur.

Utfodring

 • Öppna helst inte silon förrän efter 6 veckor då ensileringsprocessen är helt avslutad. Safesil får tidigast utfodras två veckor efter inläggning.
 • All typ av ensilering genererar gaser så ventilera därför alltid innan du går in i silon.
 • Använd ett verktyg som ger en jämn snittyta i silon vid uttag. Detta minskar ytan som utsätts för luft.
 • Kassera angripet ensilage med ordentlig marginal. Utfodra aldrig med mögligt ensilage.