Plansilo

Safesil ger ett kallt, näringsrikt och hygieniskt grovfoder

När temperaturen stiger med en grad i din silo försvinner energi motsvarande 1000 liter mjölk. Safesil hindrar oönskade bakterier, sporer, jäst och mögel vilket håller ensilaget kallt.

Varmgång i ensilaget betyder att mikroorganismer växer och bryter ner näringen i torrsubstansen (ts) till obrukbar energi som avgår som värme.

lagst-temperaturstigning-mindre

En investering som lönar sig

Under ensileringen och utfodringen kan 7-8 % av en silo gå förlorad utan att det syns. Förlusten motsvarar 25% av torrsubstansen det vill säga ren fodernäring.

I en silo med 1000 ton ensilage (ts 30%) är det 75 ton torrsubstans som måste ersättas med kraftfoder. Produktionskostnaden för den tappade torrsubstansen motsvarar ytterligare 90 000 kr. Safesil hämmar nedbrytningen av torrsubstans vilket ger ett bättre näringsvärde och en lönsam kalkyl.

Friskt och gott foder

Utfodringsstabiliteten med Safesil är svårslagen. Ett Safesil-behandlat ensilage har ett kvarstående skydd mot skadliga bakterier, jäst och mögel ända ut i fodermixen.

Ett hygieniskt foder minskar risken för osmakliga restprodukter och ohälsosamma mykotoxiner. Smaken av Safesil uppskattas av djuren vilket gynnar både konsumtion och produktion.

  • Effektivt i ts-halter upp till 50%
  • Minskar torrsubstansförlusterna
  • Håller ensilaget kallt
  • Utmärkt hygien och stabilitet vid utfodring
  • Skonsam mot maskinerna