Majs

Safesil håller ensilaget kallt

Det tydligaste tecknet på att energi förbrukas och förstörs i ensilaget är genom att ensilaget tar värme. Oönskade bakterier, jäst och mögel omvandlar energin i ensilaget till obrukbar energi som avges som värme.

Med värmen minskar torrsubstansmängden, med andra ord, rent fodervärde. Safesil bevarar näringen, den hygieniska kvalitén och håller ensilaget kallt genom hela inläggningen och hela vägen ut i fodermixen.

En trygg investering

Majs är ett värdefullt ensilage med dyra produktionskostnader vilket gör att investeringen i Safesil ofta betalar sig redan genom de minskade lagringsförlusterna.

Kalkylen byggs på ytterligare med kraftigt minskade förluster under utfodringen och därmed minskade inköp av kraftfoder.

Fodrets smaklighet påverkas också naturligtvis av dess hygieniska kvalitet så ett färskt foder gynnar både konsumtion och produktion.

Friskt och gott foder

Utfodringsstabiliteten med Safesil är svårslagen. Vid ett uttag på 20 cm/ dag är ensilaget utsatt för luft under i genomsnitt 4-5 dagar. I luft förstörs näringen och kvalitén på ensilaget snabbt. Mjölksyran bryts ner, pH stiger och energin omvandlas till värme. Safesil ger ett hygieniskt och kallt foder vilket minskar risken för osmakliga restprodukter och ohälsosamma mykotoxiner. Resultatet blir ett näringsrikt, friskt och gott ensilage som uppskattas av djuren.

  • Effektivt i ts-halter mellan 15-50%
  • Minskar torrsubstansförlusterna
  • Utmärkt hygien och stabilitet vid utfodring
  • Håller ensilaget kallt
  • Skonsam mot maskinerna