Doseringsomräknare

Ibland blir ensileringsförhållandena inte som planerat och det är inte rätt produkt som finns hemma.

Doseringsomräknaren räknar om mellan Safesil Pro och Safesil Challenge.
Viktigt att veta att produkterna är optimerade och testade för att skydda i olika torrsubstansintervall vilket gör att en omräkning aldrig blir lika lönsam som den rekommenderade produkten.

OMRÄKNAD DOSERING CHALLENGE

Om du har Safesil Challenge hemma men ensilaget blev torrare än du tänkt.

GRÖDA TORRSUBSTANS DOSERING LITER/TON
Rödklöver, Lusern 28%-40% 4 max
Gräs, Gräs/klöver 40%-50% 4 max
Gräs, Gräs/klöver,
Helsädesensilage
30%-40% 4 max
Gräs, Gräs/klöver <28% 4-3
Helsädesensilage 40%-50% 4 max
Majs (Vinterfodring) 25%-40% 2
Majs (Sommarfodring) 25%-40% 2,5

OM DU HAR PRO HEMMA MEN GRÄSET BLEV FÖR TORRT DOSERA ENLIGT GULA MARKERINGAR

OMRÄKNAD DOSERING PRO

Om det är Safesil Pro du har hemma men ensilaget blev riktigt blött, svårensilerat eller kontaminerat av jord eller gödsel.

GRÖDA TORRSUBSTANS DOSERING LITER/TON
Bal Upp till 40% 4
Rödklöver, Lusern Upp till 28% 6
Gräs, Gräs/Klöver Upp till 28% 4
Grödor med stor del baljväxter Upp till 28% 4

OM DU HAR PRO HEMMA MEN GRÄSET BLEV FÖR BLÖTT DOSERA ENLIGT GULA MARKERINGAR