Dosering

För att få maximal effekt ensileringsmedlet är det viktigt att dosera rätt volym på grönmassan.

Doseringskarta PRO

GRÖDA TORRSUBSTANS DOSERING LITER/TON ÖVRIG INFORMATION
Rödklöver, Lusern 28%-40% 4 Öka till 5 liter vid
jordkontamination
Gräs, Gräs/klöver 40%-50% 4-5 Blanda Safesil Pro 50:50 med
rent vatten och dosera 8-10 liter
Gräs, Gräs/klöver,
Helsädesensilage
30%-40% 3
Gräs, Gräs/klöver <28% 3-4 För blötare ensilage
rekomenderas Safesil Challange
Helsädesensilage 40%-50% 4-5 Blanda Safesil Pro 50:50 med
rent vatten och dosera 8-10 liter
Majs (Vinterfodring) 25%-40% 1,5
Majs (Sommarfodring) 25%-40% 2

Doseringskarta CHALLENGE

GRÖDA TORRSUBSTANS DOSERING LITER/TON ÖVRIG INFORMATION
Bal Upp till 40% 2 Öka till 3 liter vid
jordkontamination
Rödklöver, Lusern Upp till 28% 3 Öka till 4 liter vid
jordkontamination
Gräs, Gräs/Klöver Upp till 28% 2 Öka till 3 liter vid
jordkontamination
Grödor med stor del
baljväxter
Upp till 28% 2

Doseringskarta SMART

GRÖDA TORRSUBSTANS DOSERING LITER/TON ÖVRIG INFORMATION
Gräs- klövermix 25%-45% 3

Doseringsomräknare

För att räkna om doseringen mellan Challenge och Pro kan du använda vår doseringsomräknare.

Användarinstruktioner för Safesil Bio

  1. Förberedelser – Tvätta en 200-liters behållare och appliceringsutrustning noga med rent vatten. Använd endast nya behållare eller sådana som tidigare använts för biologiska ensileringsmedel.
  2. Sprid innehållet i de 4 påsarna (för 100 ton grönmassa; Safesil Bio del 1 av 2) i 5 liter rent vatten i en plast-hink och rör om tills det är helt löst.
  3. Fyll den rengjorda containern med drygt 100 liter kallt vatten och tillsätt bakterierna. Tillsätt därefter 25 liter citrat (Safesil Bio del 2 av 2; en 25 liter dunk) och fyll sedan upp till totalt 200 liter. Dosera 2 liter/ton grönmassa.
  4. Använd Safesil Bio så snart som möjligt för bästa effekt. Bör användas inom 48h efter blandning.