Biogas

En energirik biomassa ger mer biogas

Safesil är ett välkänt ensileringsmedel som bevarar energin i den ensilerade grödan för att ge bra näringsutbyte och produktion vid djurhållning. Enligt samma princip har oberoende tester visat att Safesil också ökar utbytet av biogas från grönmassan.

Tester visar att Safesil-behandlad biomassa inte bara ger mer biogas/ha utan också ett högre CH4:CO2 ratio. Genom att gynna mjölksyrafermenteringen och hämma aktiviteten hos oönskade bakterier, jäst och mögel blir fermenteringsförloppet snabbt och effektivt.

Safesil håller biomassan kall

Enklaste sättet att se att ensilaget behåller sin inneboende energi är att det håller sig kallt. För varje grad ensilaget ökar i temperatur avges stora mängder energi. För att värma vattnet i 1 000 ton ensilage (ts 30%) en grad går det åt nästan 3 000 MJ. Med Safesil förblir biomassan kall.

En genomtänkt blandning

Safesil är en svensk patenterad produkt där de ingående råvarorna och koncentrationerna är noga testade för utmärkt effekt. Koncentrationerna är noga utprovade för att skydda ensilaget mot varmgång, öka lagringsstabiliteten och stabilisera energin även vid långa uttagsfaser.

safesil-mer-biogas

En trygg investering

Vid ett uttag på 20 cm/dag utsätts ensilaget i genomsnitt för luft i 4-5 dagar. I luft förbrukas energin snabbt av mikrobiell aktivitet i ensilaget.

Mjölksyran bryts ner, pH stiger och energin omvandlas till värme. Safesil håller ensilaget kallt och sparar därmed torrsubstans som kan omvandlas till biogas.

  • Ökar CH4:CO2 ration
  • Ger mer biogas/ha
  • Effektiv vid ts-halter upp till 50%
  • Minskar förlusterna
  • Håller ensilaget kallt
  • Skonsamt för maskinerna