Bakteriepreparat

En kombinationsprodukt med dubbel effekt

Safesil Bio är en kombinationsprodukt med en naturligt förekommande, bakterie av stammen Lactobacillus plantarum som snabbt sänker pH vilket minskar förlusterna i den tidiga ensileringsprocessen.

Med bakterien kommer ett specifikt citrat, som blandas ut med bakterierna. Under ensileringsprocessen omvandlas citratet till ättiksyra och diacetyl som kraftigt hämmar tillväxten av jäst vilket ökar stabiliteten under utfodringen, minskar utfodringsförlusterna och den dyra kasseringen.

Koncentrationen är kritisk

Precis som vid ensilering med kemiska konserveringsmedel likt Safesil Pro, är koncentrationen tillsatsmedel avgörande för att uppnå effekt. Vid rekommenderad dosering ger Safesil Bio hela 1 miljon bakterier/gram grönmassa.

En flexibel ensilering

Vid lägre torrsubstanshalter (18%-28%) rekommenderar vi endast bakterietillsatsen i Safesil Bio. Vid ensilering av gräs med en torrsubstanshalt över 28%, majs eller helsädesensilage rekommenderar vi kombinationen med citrat för att hämma tillväxten av jäst. Därmed ökar stabiliteten och den hygieniska kvalitén vid utfodringen.

  • Sänker pH snabbt
  • Lactobacillus plantarum för minskade energiförluster
  • Flexibel kombinationsprodukt för dina behov
  • Ökar utfodringsstabiliteten
  • Godkänd för ekologiskt jordbruk