Applicering

Appliceringen påverkar effekten av ensileringsmedlet
Genom att sprida ensileringsmedlet på rätt sätt kan effekten av ditt ensileringsmedel bli ännu större. Munstyckenas placering till exempel är avgörande för hur stor mängd tillsats som hamnar i lasset och hur stor andel av gräset som blir behandlat.

RÄTT SPRIDNING GER BÄTTRE ENSILAGE

Har du fortfarande problem med varmgång?
Då sprider du antagligen ensileringsmedlet fel.

Ensileringsmedel förbättrar kvaliteten på ensilaget och ökar mjölkproduktion och tillväxt hos djuren. För att säkerställa ett bra resultat på ensilaget är det viktigt att man sprutar på medlet rätt.

I ett fältförsök i Finland testade man olika typer av munstycken och att variera placeringen av tillförseln, från före upptaget, hela vägen fram till slutet av struten.

Resultatet visar hur man ska göra för att så mycket ensileringsmedel som möjligt verkligen ska hamna i lasset, och att en så stor del av ensilaget som möjligt blir behandlat.

Små droppar är känsliga för turbulens och vindavdrift…

… medan samma mängd i många punktstrålar ger lägre förlust och tränger bättre in i tjocka strängar.

Resultaten visar:

 • Hackar har bättre inblandningsförmåga och mindre förluster än snittvagnar.
 • Vid placering för tidigt (framför eller ovanför upptaget med risk för vindavdrift och turbulens) kan förlusten av ensileringsmedel bli nära 50 % på snittvagnar och över 20 % på e xakthackar.
 • Ju senare inblandning efter acceleratorn, desto sämre inblandning (upp till 40% av grönmassan får för lite ensileringsmedel).
 • Det är extra viktigt vid inblandning med snit tvagn att applicera ensileringsmedel både ovan- och underifrån med många punktstrålar. (Se bild till vänster).

Slutsatserna:

 • För snittvagnar och pressar bör man applicera ensileringsmedlet från både ovan- och undersidan innan knivarna.
 • I exakthackar bör ensileringsmedlet spridas före knivrotorn.
 • Man bör använda många strålar istället för munstycken med små droppar (dimma). Det minskar vindavdrift och tränger bättre in i ensilaget.

Så här gick försöket till

För att få bästa möjliga resultat måste ensileringsmedel spridas på rätt sätt, på rätt ställe och doseras enligt anvisningar. MTT (SLU:s motsvarighet i Finland) har utfört ett försök där man placerat olika munstycken på olika ställen för att identifiera den bästa metoden.

I tabellen redovisas placeringen av munstyckena för olika typer av maskiner. Försöken är gjorda vid tre olika tillfällen, varför alla data inte är helt jämförbara. Dock visar resultaten klart vilka placeringar som är mest fördelaktiga. (Fet stil anger rekommenderad placering. Grön ring anger bästa utfall.) Variationskoefficient är ett mått på hur mycket doseringen varierar i grönmassan. Ju högre tal desto mer av grönmassan har fått fel dosering. I försöket med självgående hack mättes även hur stor del av grönmassan som verkligen fick rätt dosering av ensileringsmedel.

Safesil

Safesils Pro och Challenge är färdigblandade lösningar som appliceras på grönmassan innan inläggningen. De innehåller konserveringsmedel som avdödar oönskade mikroorganismer och gynnar ensileringsprocessen. Resultatet blir en säker ensilering med minskade förluster och därmed mindre kraftfoderkomplettering. Ensilaget håller sig kallt, friskt och näringsrikt hela vägen ut i fodermixen.

 • Safesil är varken korrosivt eller frätande.
 • Safesil klarar alla ts-halter upp till 50%.
 • Safesil kan användas för alla grödor, och förbättrar stabiliteten till sista tuggan.
 • Safesil kan användas i alla lagringssystem.