Användning

Kraven på ett tillsatsmedel varierar med torrsubstanshalt, lagringssystem och utfodringshastighet.

Dosering

Rätt mängd ensileringsmedel ger störst effekt.

Applicering

Appliceringen påverkar effekten av ensileringsmedlet.
Genom att sprida ensileringsmedlet på rätt sätt kan effekten av ditt ensileringsmedel bli ännu större. Munstyckenas placering till exempel är avgörande för hur stor mängd tillsats som hamnar i lasset och hur stor andel av gräset som blir behandlat.

Praktiska tips

Tekniken är A och O vid ensilering.
Vi har samlat ihop lite praktiska tips för att optimera ditt ensilage.