Funktionella ensileringsmedel som effektivt skyddar ditt egenproducerade grovfoder. Tillsatsmedel som är enkla att använda, snälla mot maskinerna och uppskattas av djuren.
Från fabriken i Falkenberg och anpassade för svenska förhållanden.

Stäng

Safesil Pro

Extra effektivt mot bakterier och varmgång.

Kemiskt ensileringsmedel för gräs, baljväxter, majs och helsäd. Håller ensilaget friskt, kallt och stabilt genom hela lagringen och utfodringen. Skyddar energin i ett brett TS-intervall.

För svåra ensileringsförhållanden.

Kemiskt ensileringsmedel som skyddar vid riktigt svåra förhållanden såsom blöta ensilage, regn, frost och jordkontamination. Hämmar clostridia, oönskade bakterier och sporer vid låga TS-halter.

Stäng

Safesil Bio

Eko och KRAV-godkänt bakteriepreparat

Mjölksyrabakterier som snabbt sänker pH i grönmassan. Genom att tillsätta en dunk citrat till  bakterierna kan  ättiksyra och diacetyl bildas utan stora energiförluster. Resultatet blir ett stabilare ensilage med skydd mot varmgång.

Ett bättre grovfoder ger ökad lönsamhet

Ensileringsmedel skyddar energin och torrsubstansen i grönmassan så både arbetet och investeringen från insådd till utfordring kommer djuren till nytta. Med Safesil Pro i grönmassan blir ensileringen snabb och effektiv vilket minskar förlusterna av energi och torrsubstans. Ensilaget blir inte bara stabilt under lagringen utan också under utfodringen. Ett friskt och näringsrikt foder påverkar djurhälsa, intag och produktion positivt.

DLG – EN KVALITETSSTÄMPEL VÄRD ATT VISA UPP

DLG (Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft) är en expertorganisation som endast kvalitetsstämplar produkter med vetenskapligt uppmätt effekt. Safesil Pro är DLG klassad i hela fem klasser för bevisad god förmåga att ensilera både lätta, medel och svårensilerade grödor, för bevisad ökad lagringsbeständighet vid utfodringen och för bevisad effekt på clostridia och sporer i ensilaget.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om ditt grovfoder eller vill diskutera ditt ensilage.
Vi kommer gärna och håller föredrag om ämnet på föreningsmöten och dylikt.

EN DEL AV EN SVENSK ENSILERINGSTRADITION

Salinity är ett svenskt familjeföretag som producerat ensileringsmedel sedan 1950-talet. Vi vill säkra produktionen av grovfoder med testade och effektiva tillsatsmedel som gör skillnad för användaren, djuren och miljön. Safesil Pro är framtagen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och är både testad och pressad till det yttersta för att vi ska kunna leverera en riktigt bra produkt.